Młyn Dalachów prowadzi skup

żyta i pszenicy konsumpcyjnej.

 

 

 

Parametr Wartość dla żyta Wartość dla pszenicy
Gęstość ziarna w stanie zsypnym w kg /hl (min.) 71 76
Zawartość glutenu w % (min.) - 26
Rozpływalność glutenu w mm (max.) - 9
Liczba opadania w sek. (nie mniej niż) 110 220
Wilgotność w % (max.) 14,5 14,5
Zanieczyszczenia w % ogółem (max.) 6,0 6,0
nieużyteczne (max.) 2,0 2,0